Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – projekteerija valitud
15.12.2017 – 7326 – IDA-VIRUMAA
Valitud töövõtja kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu koostamiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – objekt seiskunud või hange tühistatud
15.12.2017 – 6364 – IDA-VIRUMAA
Tühistatud hange spordikeskuse katuse rekonstrueerimiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – objekt seiskunud või hange tühistatud
15.12.2017 – 9642 – TARTUMAA
Tühistatud hange fuajee ala ümberehituseks.

Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valitud
15.12.2017 – 699 – IDA-VIRUMAA
Valitud töövõtja linna tänavavalgustusvõrkude haldamiseks.

15.12.2017 – 56762 – LÄÄNE-VIRUMAA
Metsaraja rekonstrueerimistööd. Tööde lõpp novembris 2018.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
15.12.2017 – 1768 – IDA-VIRUMAA
Hange sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hoolduseks. Tähtaeg 21. detsember.

Hanked ja teenused – töövõtja valimine
15.12.2017 – 57441 – IDA-VIRUMAA
Hange kompleksturvateenuse osutamiseks. Tähtaeg 21. detsember.

Hanked ja teenused – töövõtja valimine
15.12.2017 – 57440 – IDA-VIRUMAA
Hange elektrivõrkude hoolduseks. Tähtaeg 21. detsember.

Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valimine
15.12.2017 – 57439 – JÄRVAMAA
Hange elektrijaama seadmete hooldustöödeks. Tähtaeg 4. jaanuar.

Tehnovõrgud – töövõtja valimine
15.12.2017 – 52795 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange torustike, reoveepuhasti ja veetöötlusjaama ehitustööde omanikujärelevalve teenuseks. Tähtaeg 3. jaanuar.

Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam