Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Äri- ja haldushooned – tööde teostamine
21.07.2017 – 55252 – VÕRUMAA
Valitud töövõtja teenindusbüroo ruumide rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp jaanuaris 2018.

Elektrivarustus ja seadmed – tarnija valitud
21.07.2017 – 55637 – IDA-VIRUMAA
Valitud töövõtja tänavavalgustite ostmiseks ja paigalduseks.

Teed ja liiklus – projekteerija valitud
21.07.2017 – 55751 – LÄÄNE-VIRUMAA
Valitud töövõtja tänavalõigu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – finantsvahendid saadud
21.07.2017 – 24572 – HARJUMAA
Saadud finantsvahendid lasteaiahoone renoveerimiseks. Kogumaksumus on 370 748,00 eurot, millest toetussumma 226 156,28 eurot.

21.07.2017 – 43481 – TARTUMAA
Tööruumide projekteerimistööd. Projekt valmib detsembris 2017.

Riik ja riigikaitse – töövõtja valitud
21.07.2017 – 15566 – IDA-VIRUMAA
Valitud töövõtja piiripunkti remont- ja ehitustöödeks. Tööde lõpp oktoobris 2017.

Teenindus, kaubandus ja toitlustus – planeeringu teostamine
21.07.2017 – 40616 – HARJUMAA
Avalikul väljapanekul detailplaneering supelranna teenindamiseks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks.

Vesirajatised ja maaparandus – tööde teostamine
21.07.2017 – 55601 – VALGAMAA
Maaparandussüsteemi rekonstrueerimistööd. Tööde lõpp sügisel 2018.

Hanked ja teenused – töövõtja valimine
21.07.2017 – 56248 – IDA-VIRUMAA
Hange õlimahuti tühjendamiseks. Tähtaeg 26. juuli.

Äri- ja haldushooned – projekteerija valitud
21.07.2017 – 6873 – TALLINN
Valitud töövõtja büroohoone arhitektuurilahenduse loomiseks.

Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam